อีกดวงหนึ่งในเมืองโอเชี่ยนซัน

เอามันทั้งหมดในขณะที่ในเมืองโอเชียนปีนี้ในโอเชียนซิตี, แมรี่แลนด์ฉันได้จุดที่จะออกและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นมากขึ้น ภาพนี้สร้างขึ้นในวันจริงครั้งแรกในเมืองโอเชียน หลังจากทีเดียว …

แหล่งที่มา: Sunset City Sunset อันอื่น